Predsjedništvo

Vodstvo udruge

Predsjednica

Lenka Kopačević

mag.med.techn

Gomboševa 36, 10000 Zagreb, Hrvatska

Dopredsjednica

Jadranka Kicivoj

mag.med.techn

Opća bolnica Bjelovar

Tajnik

Branka Krmar

bacc.med.tech.

Opća bolnica Virovitica

Članovi predsjedništva

Željka Ašađanin

bacc.med.techn

OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

Ivan Božić

med. tehničar

OB Zadar - Odjel za Neurologiju

Helena Đurak

bacc.med.techn.

Opća bolnica Varaždin

Dragica Ferko

bacc. med. techn.

OB Karlovac

Kristina Hanžek

magistra sestrinstva

Klinika za neurologiju,KBC Zagreb

Dubravka Jozić

bacc.med.tech.

Opća bolnica dr. Josip Benčević, Slavonski Brod

Marina Kos

dipl.med.techn

Klinika za neurologiju KB Sveti Duh, Zagreb

Tanja Krnjak

mag.med.techn

Županijska bolnica Čakovec

Julija Krošlin

bacc .med. techn

SB Krapinske Toplice

Josipa Kurtović

dipl.med.techn.

NPB "Dr. Ivan Barbot" Popovača Poliklinika za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku

Sanja Milinković

dipl.med.techn.

Klinika za neurologiju KBC Rijeka

Olivera Pavlović

bacc. med. tech.

KBC Sestre milosrdnice - Klinika za neurologiju

Dina Veseli

bacc.med.techn.

Opća bolnica “dr.Ivo Pedišić” Sisak - Odjel za neurologiju

Božana Ilić

mag.med.techn

Opća bolnica Pula - Odjel za neurologiju

Vlasta Pekić

mag. med. techn.

KBC Osijek - Klinika za neurologiju

Gabrijela Šimunić

mag.med.techn

Opća bolnica dr. T. Bardek, Koprivnica

Ljubica Troglić

dipl.med.techn

KBC Split - Klinika za neurologiju

Ljubica Vulje

dipl.med.techn

KB Dubrava - Klinika za neurologiju

Franjo Liška

dipl.med.techn.

Zdravstveno veleučilište Zagreb