O nama

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za Neurolgiju je Udruga koja je osnovana radi organiziranja pomoći oko trajnog stručnog usavršavanja i izobrazbe medicinskih sestara i tehničara koji pružaju neposrednu zdravstvenu njegu u neurologiji.

Djelatnosti Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za Neurologiju su:

  • planiranje i predlaganje nadležnoj Komori programa stručnog usavršavanja,
  • sudjelovanje u organiziranju i provođenju od Komore odobrenih oblika stručnog usavršavanja
  • pripremanje materijala radi prijavljivanja dokumentiranja i bodovanja nadležnoj Komori
  • predlaganje programa i sudjelovanje u planiranju, organiziranju i provođenju svih drugih vidova trajne izobrazbe sestara u neurologiji,
  • poticanje publicističke djelatnosti članova , tiskanje stručnih radova i suradnja s uredništvom Hrvatske Komore medicinskih sestara,
  • suradnja s tijelima Hrvatske Komore medicinskih sestara, liječnika i srodnih zvanja i zanimanja u zemlji i inozemstvu,
  • organiziranje i provođenje drugih aktivnosti potrebnih za postizanje ciljeva udruge.

Cilj

UMSTHN je osnovana sa ciljem planiranja i organiziranja edukacijskih programa u sklopu trajnog stručnog usavršavanja ali i školovanja medicinskih sestara i tehničara koji pružaju neposrednu zdravstvenu njegu u neurologiji.

Vizija

Sustav i sadržaji edukacije trebali bi se razvijati kroz kontinuiranu edukaciju u sklopu cjeloživotnog učenja kako bi svaka medicinska sestra bila spremna učinkovito odgovoriti zahtjevima koje pred nju postavlja obveza aktualizacije znanja i vještina.

Iz perspektive koncepta cjeloživotnog učenja, osiguravanje kvalitete pružanja zdravstvene njege ne iscrpljuje se samo na analizi i poboljšanju inicijalnog obrazovanja već podrazumijeva i aktiviranje znanja i vještina medicinske sestre u područje neuroznanosti.

Iz tog razloga potrebno je sustavno evaluirati programe edukacije na području Europe ali i Svijeta koji trenutno podržavaju djelovanje medicinske u neuroznanosti.

Informacije dobivene analiziranjem tih studija potrebno je generirati na način kako bi se definirale edukacijske potrebe za djelovanje medicinske sestre u području neuroznanosti u budućnosti.

Galerija