Kronologija

Neurološka sekcija medicinskih sestara 1997. – 2004.

 • organizirala i održala 6 stručnih skupova;
 • velik broj seminara i edukacija;
 • izdala šest zbornika radova;
 • organizirala više posjeta i razmjena iskustava sa srodnim Klinikama u zemljama Europske unije: Češka, Njemačka, Mađarska, Austrija;
 • aktivno sudjelovala na međunarodnim sestrinskim Kongresima u Channel Islands i Australiji
 • tijekom studijskih posjeta uspostavila stručnu suradnju sa medicinskim sestrama iz zemalja koje su posjećivane, čemu svjedoče i njihovi uzvratni posjeti i aktivno sudjelovanje na skupovima Sekcije i kasnije Udruge.

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju 2004. – 2012.

 • organizirala i održala 5 Kongresa, 1 Simpozij, 1 Stručnu konferenciju, tečajeve I. (“Neurorehabilitacija“) i III. kategorije (“Zbrinjavanje bolesnika sa oštećenjem kože”, Profesionalizacija u sestrinstvu, “Sestrinstvo ususret Evropskoj uniji“, “Unapređenje kvalitete skrbi neurološkog bolesnika“)
 • sudjelovala na stručnim predavanjima na sestrinskim neurološkim Kongresima u Kanadi, Americi, Španjolskoj, Belgiji, Sloveniji, Srbiji;
 • organizirala studijska putovanja u Irsku i Italiju;
 • postala član Evropske i Svjetske organizacije medicinskih sestara u neuroznanosti;
 • aktivno sudjelovala i doprinjela razvoju

2020.

Listopad

E-simpozij: Modeli dobre prakse

2019.

Veljača

Tečaj III. kategorije na temu Komunikacija

Rujan

10. međunarodni kongres Udruge - Implementacija strategija promocije neurološkog zdravlja

2018.

Rujan

9. međunarodni kongres Udruge - Neurologija i javno zdravstvo

2017.

Rujan

Organizator 12. kongresa Svjetskog udruženja medicinskih sestara i tehničara u neuroznanosti

Studeni

Predsjednici Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za Neurologiju, gospođi Lenki Kopačević uručeno odlikovanje “Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinski”

2016.

Travanj

Tečaj II. kategorije na temu "Istraživački proces i oblikovanje izvještaja o rezultatima izvještaja"

Svibanj

Sastanak glavnog odbora EANN-a

Suorganizator 8. kongresa hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje

Lipanj

Sastanak inicijativnog odbora 12. Svjetskog kongresa WFNN-a, Opatija

Rujan

8. kongres "Neuroznanost, mudrost-izvrsnost-akcija"

2. konferencija Alpe-Dunav-Jadran

2015.

Ožujak

Tečaj II. kategorije na temu "Istraživanje u zbrinjavanju neurološkog bolesnika"

Svibanj

Suorganizator 2. hrvatskog neuroimunološkog kongresa

Listopad

7. kongres "Istraživanje u neuroznanosti"

2. konferencija Alpe-Dunav-Jadran

2014.

Svibanj

Suorganizator 7. kongresa hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje

Rujan

6. kongres "Neurološki poremećaji-globalno opterećenje"

1. konferencija Alpe-Dunav-Jadran

2013.

Lipanj

Suorganizator 1. hrvatskog neuroimunološkog kongresa

Rujan

Aktivno sudjelovanje na 11. kongresu WFNN sestara u neuroznanosti, Gifu, Japan

Potvrđena organizacija 12. kongresa WFNN-a 2017. U Opatiji

2. simpozij "Širenje znanstvenih spoznaja u zbrinjavanju neurološkog bolesnika"

2012.

Rujan

Održan 5. kongres UMSTHN u Opatiji

2011.

Travanj

Aktivno sudjelovanje na neurološkom kongresu u Ljubljani na temu "Neurološka sestra. Jučer, danas,sutra..".

Svibanj

Sudjelovanje na 9. Kongresu EANN, Blankenberge, Belgija.

I. Kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara neurokirurgije Hrvatske.

Lipanj

Aktivno sudjelovanje na 51. INPC, "Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju bolesnika s multiplom sklerozom".

Rujan

UMSTHN Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Budućnost modernog sestrinstva u neuroznanosti", Opatija.

Osnivanje asocijacije Alpe-Dunav-Jadran

Listopad

Aktivno sudjelovanje na "Spriječimo moždane udare!" u organizaciji Društva za prevenciju moždanog udara

2010.

Travanj

Sudjelovanje na AANN (American Association of Neuroscience Nurses), Kansas City.

2009.

Veljača

UMSTHN je postala član Međunarodne asocijacije neuroznanstvenih sestara WFNN.

UMSTHN i EANN partneri u izradi i tisku knjige NeuroBlend (EANN).

Travanj

Održan 3 kongres UMSTHN, Opatija.

Sastanak predsjedništva EANN u Opatiji.

Listopad

Trodnevni tečaj Neurorehabilitacije, Zagreb.

Jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN "Unapređenje kvalitete skrbi neuroloških bolesnika", Zagreb.

2008.

Travanj

2. kongres UMSTHN "Sestrinstvo u neuroznanosti - sadašnjost i budućnost", Šibenik.

Svibanj

sastanak predsjedništva EANN u Kopenhagenu, Danska.

2007.

Veljača

Jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb. „Sestrinstvo ususret Europskoj uniji“.

UMSTHN postala je pridruženi član europske asocijacije neuroznanstvenih sestara EANN.

Travanj

sastanak predsjedništva EANN u Lundu, Švedska.

2006.

Travanj

Jednodnevni seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb

Lipanj

Studijsko putovanje, posjet Beaumont bolnici, Dublin, Irska.

Studeni

I. Kongres medisinskih sestara i tehničara Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

2005.

Travanj

Seminar u organizaciji UMSTHN, Zagreb.

Svibanj

Studijsko putovanje, posjet klinici u Bologni i Padovi.

Lipanj

Jednodnevni tečaj u organizaciji UMSTHN, Zagreb.

Studeni

I. Hrvatski simpozij medicinskih sestara i tehničara Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždinske toplice.

2004.

Studeni

Osnivanje udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju.

2003.

Studeni

VI. Stručni skup neurološke sekcije, Zadar.

2001.

Travanj

Studijsko putovanje, posjet neurološkoj klinici u Beču, Austrija.

Studeni

V. Stručni skup neurološke sekcije, Zagreb.

2000.

Svibanj

Sedmodnevni studijski posjet kolegica iz Praga.

Lipanj

Studijsko putovanje, posjet neurološkoj klinici u Budimpešti, Mađarska.

Studeni

IV. Stručni skup neurološke sekcije, Pula.

1999.

Travanj

Posjet 2 sestre iz KBC Rijeka neurologiji u Pragu.

Svibanj

Studijsko putovanje, posjet neurološkoj klinici u Munchenu, Njemačka.

Studeni

III. Stručni skup neurološke sekcije, Split.

1998.

Svibanj

98 sestara iz Hrvatske u posjeti Fakultetskoj bolnici u Pragu.

Studeni

II. Stručni skup neurološke sekcije, Bizovačke toplice.

1997.

Ožujak

Inicijativni sastanak neuroloških kuća. Prisutno 24 neurološke kuće iz cijele RH. Donesena odluka o osnivanju sekcije. Dogovorena osnivačka skupština.

Svibanj

Okrugli stol s temom zrinjavanja bolesnika s moždanim udarom. Prisutno 110 sestara u Hotelu Intercontinental, Zagreb.

Svibanj

Osnivačka skupština. Prisutni prof. dr. sc. Vida Demarin i prof. dr. sc. Lucijan Vegovetić.

Listopad

42 sestre u studijskom posjetu neurološkoj klinici u Pragu.

Studeni

I. Stručni skup neurološke sekcije, Opatija.