XI. međunarodni kongres Udruge

Modeli dobre prakse

Registriraj se!

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju ima čast pozvati Vas na sudjelovanje na XI. međunarodni kongres Udruge

Modeli dobre prakse

koji će se održati u Šibeniku u AMADRIA PARK, HOTEL IVAN, od 23. do 26. rujna 2020.

Teme kongresa:

  • Utjecaj edukacije i komunikacije na kvalitetu pružanja zdravstvene skrbi
  • Zadovoljstvo pacijenata i osoblja kroz primjenu modernih tehnologija
  • Upravljanje rizicima kroz uspostavu standarda i normativa
  • Procjena sigurnosti pacijenata i osoblja

Medicinske sestre su odgovorne za globalni napredak zdravstvene njege i time one oblikuju zdravstvenu politiku koristeći svoju stručnost, brojnost i zajednički rad. Uvjet tome je i svakako suradnja s ostalim profesionalcima koji skrbe za bolesnika.

Kada se u današnje vrijeme pristupa problemu potrebno ga je promatrati kroz upravljanje promjenama. Prilikom uzimanja problema u razradu prvo treba ocijeniti veličinu problema, odrediti raspodjelu problema, dokumentirati tijek procesa, definirati problem, postaviti hipoteze, poticati istraživanja, evaluirati postupke procesa, pratiti promjene i planirati.

Uspjeh zdravstvene skrbi neuroloških bolesnika ovisi u velikoj mjeri o sposobnosti medicinskih sestara da kombiniraju visoku tehnologiju i humanost kao i o njihovim vještinama edukacije. S jedne strane važe njihov angažman u istraživačkom radu, a s druge solidarnost i podrška međusobno. Zajedničko djelovanje medicinskih sestara na svim razinama zdravstvene zaštite promovira zajedničku filozofiju sestrinstva i osigurava da sestrinska profesija bude odgovarajuće korištena, nagrađena i na kraju predstavljena. Način rada na koji medicinske sestre vide svoju budućnost najvažniji je čimbenik te iste budućnosti.

Lenka Kopačević, dipl.med.sestra
Predsjednica Udruge

Prijava radova

 

Prijave traju do 1.5.2021.

* Prije predaje radova detaljno pročitati Upute autorima. Autori se dodaju klikom na +.
Rad mora biti predan u Word formatu (.doc, .docx). Opcionalno je potrebno upisati ukupan broj riječi
u radu. Ukoliko imate problema prilikom predaja rada javite se na info@umsthn.hr

Osobni podatci

Informacije o radu

Autori