E-kongres: Peti Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem te peti skup medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji

Dragi članovi ,
Najavljujemo Vam “Peti Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem te peti skup medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji” koji će se održati u periodu 6 i 7. svibnja 2021. godine u virtualnom obliku.

Kongres će biti bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Kotizacije nema !

www.hdning.hr

06.05.2021. ČETVRTAK

08:30 – 09:00

Svečano otvaranje kongresa

09:00 – 09:30

Najnovije spoznaje o psihoneuroendokrinoimunologiji

Vida Demarin

09:30 – 09:50

Laboratorijska dijagnostika neuroimunoloških bolesti

Ines Vukasović

09:50 – 10:10

Neuroradiologija u dijagnostici neuroimunoloških bolesti

Dijana Zadravec

10:10 – 10:30

Važnost evociranih potencijala

Marina Titlić

10:30 – 10:40

PAUZA

10:40 – 11:00

Patofiziologija multiple skleroze

Ines Lazibat

11:00 – 11:20

Dijagnostika i praćenje MS bolesnika

Ivana Zadro

11:20 – 11:40

Utjecaj COVID-19 na dijagnostiku i liječenje MS-a

Mario Habek

11:40 – 12:00

RIS

Tereza Gabelić

12:00 – 12:10

PAUZA

12:10 – 13:10

SIMPOZIJ: MERCK

13:10 – 14:10

SIMPOZIJ: ROCHE

14:10 – 14:30

Stiff Person Syndrom

Ervina Bilić

14:30 – 14:40

PAUZA

14:40 – 15:10

SIMPOZIJ: SANOFI

15:10 – 15:30

Miopatija/neuropatija u okviru kritične bolesti

Tomislav Breitenfeld

15:30 – 16:00

SIMPOZIJ: PLIVA

16:00 – 16:20

Koliko nam kliničke studije pomažu u liječenju MS-a

Anton Vladić

16:20 – 16:30

PAUZA

16:30 – 17:00

SIMPOZIJ: BIOGEN

17:00 – 17:40

Neurorehabilitacija MS-a- iskustva Specijalne Bolnice za rehabilitaciju Lipik

Silva Butković Soldo, Merisanda Časar Rovazdi, Viktor Vidović, Senka Rendulić Slivar

07.05.2021. PETAK

08:30 – 08:50

Važnost dijagnostike i liječenja gigantocelularnog vaskulitisa

Arijana Lovrenčić Huzjan

08:50 – 09:10

Diferencijalna dijagnostika demijelinizacijskih lezija

Meri Matijaca

09:10 – 09:30

Koncept "zdravlja mozga" u multiploj sklerozi

Jelena Drulović

09:30 – 09:50

Multipla skleroza i vakcinacija protiv COVID-19

Tatjana Pekmezović

09:50 – 10:00

PAUZA

10:00 – 10:20

Paraneoplastički sindrom

Sanja Tomasović

10:20 – 10:40

Autoimune epilepsije

Iris Zavoreo

10:40 – 11:00

Autoimuni encefalitis

Višnja Supanc

11:00 – 11:20

NMO

Petar Kes

11:20 – 11:40

Nemotorni simptomi MS-a

Osman Sinanović

11:40 – 12:00

Komplementarne metode liječenja neuroimunoloških bolesti

Azra Alajbegović Kurtović

12:00 – 12:30

SIMPOZIJ TAKEDA: Multipla skleroza i Fabryjeva bolest-diferencijalna dijagnoza

12:30 – 12:50

Sekundarno progresivna MS

Tea Mirošević Zubonja

12:50 – 13:10

Myastenia gravis

Miljenka Jelena Jurašić

13:10 – 13:30

Glavobolja u neuroimunoloških bolesnika

Davor Jančuljak

13:30 – 13:50

Poremećaj spavanja u MS bolesnika

Jelena Šarić

13:50 – 14:00

PAUZA

14:00 – 14:20

ADEM u djece

Maša Malenica

14:20 – 14:40

Cijepljenje protiv Covid-19 u neuroimunoloških bolesnika

Ivan Adamec

14:40 – 15:00

Guillan Barre sindrom

Lucija Zadro Matovina

15:00 – 15:20

Autoimuna podloga demencija

Zlatko Trkanjec

15:20 – 16:30

ZAVRŠNA RIJEČ I ZATVARANJE KONGRESA