Dan Parkinsonove bolesti

Udruga bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti „Buđenje“ sa sjedištem u Osijeku osnovana je 2013. god. sa ciljem okupljanja osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti i članova njihovih obitelji. Kroz rad udruge provodili smo kontinuiranu edukaciju naših članova, družili se te pružali potporu kako bolesnicima, tako i članovima obitelji. Kroz našu udrugu prošli su brojni predavači koji su pričali o temama vezanim za Parkinsonovu bolest (psihijatrijski simptomi, psihološki suport, problemi sa probavom, urološke tegobe, kožne promjene, prehrana i pothranjenost, važnost fizičke aktivnosti i vježbanja).

Održali smo sat tai chi vježbanja. Imali smo trenera stolnog tenisa koji nam je pričao o tome kako ovaj sport utječe pozitivno na bolest. U dva navrata imali smo i art radionice na kojima su naši bolesnici iskazivali svoju kreativnost i vježbali finu motoriku. Imali smo i Montessori radionicu. Kroz udrugu su publicirani brojni edukativni letci o simptomima bolesti i liječenju te su izdana i dva priručnika za bolesnike. Priručnik o Parkinsonovoj bolesti publiciran je 2016. god., a priručnik Hrana i Parkinsonova bolesti 2019. god. u suradnji neurologa i nutricionista. Pokrenuli smo i mrežnu stranicu na kojoj se može pročitati o radu udruge i novostima vezanim za Parkinsonovu bolest. Od 2015. god. udruga je također aktivna i u obilježavanju Dana Parkinsonove bolesti 11. travnja.

Cilj obilježavanja ovog dana je upoznavanje javnosti o simptomima, tijeku bolesti, komplikacijama, terapijskim opcijama i preventivnim mjerama ove bolesti. Osim toga, bolesnici sa Parkinsonovom bolesti su često stigmatizirani u društvu te nam je cilj bio i uklanjanje stigme. Ove godine planirali smo obilježavanje dana na Trgu Slobode. Na žalost, pandemija korona virusa omela je, kako svakodnevni život, tako i naše planove. Stoga smo zamolili naše članove da se uslikaju u svojim domovima i pošalju nam svoje fotografije da se ipak čuje naš glas i da se zna da smo mi isto prisutni, da trebamo pomoć, razumijevanje i potporu kako članova obitelji tako i cijele naše zajednice, naročito u ovim, za sve nas teškim trenucima izolacije. Ovim putem bih se, kao predsjednica udruge, zahvalila svim našim predavačima koji su pomagali radu udruge.

Zahvalila bih se svim medijima koji su nam davali medijski prostor i potporu u obilježavanju ovog dana. Zahvalila bih se svim našim članovima udruge koji su aktivno sudjelovali u obilježavanju dana Parkinsonove bolesti i pokazali da stigma nema mjesto u našoj udruzi. Na kraju, zamolila bih sve naše sugrađanke i sugrađane da u ovim, za sve nas teškim trenucima socijalne izolacije, pomognu našim bolesnicima. Sjetite li se ijedne osobe koja boluje od Parkinsonove bolesti, nazovite je, popričajte i ponudite pomoć. Na taj način dajte svoj doprinos borbi protiv Parkinsonove bolesti i svoj doprinos zajednici. Jer zajedno smo jači.

Možete nas pratiti na www.budjenje.hr

 

 

Predsjednica udruge „Buđenje“

Doc.prim.dr.sc. Svetlana Tomić, neurolog,
subspec. neurodegenerativnih bolesti, FEAN