E-simpozij: Poremećaji spavanja u neurologiji

Dragi članovi ,
Najavljujemo Vam i donosimo prvu obavijest za Simpozij ” Poremećaji spavanja u Neurologiji” koji će se održati u periodu 28 i 29. svibnja 2021. godine u virtualnom obliku.
Organizatori su: Klinika za neurologiju KBCOS, Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatski liječnički zbor i Udruga EPISAN.
Simpozij će biti bodovan bodovima HLK i HKMS.
Kotizacije nema!

U nastavku donosimo i poveznicu za registraciju.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g-uanC_FS7OVJUjSjguslg?fbclid=IwAR3bh42iqmMdh5dzG_AcA3JZfDmM0dTv_JOZ_yS-S5tq0jWgLZ4MSQQ9cWw

Veselimo se održavanju Simpozija, zanimljivom programu i temama!

Petak, 28.5.2021.

09:00 - 09:05

Pozdravna riječ organizatora

09:05 - 09:10

Komemoracija za Prim.dr.sc. Pavo Krmpotić

09:10 - 11:20

OSNOVE O SPAVANJU I POREMEĆAJIMA SPAVANJA

Moderatori:
Zoran Đogaš, Stjepan Jurić

09:10 – 09:30

Što je medicina spavanja?

Prof.dr.sc. Zoran Đogaš

09:30 – 09:50

Neurobiologija budnosti i spavanja

Prof.dr.sc. Renata Pecotić

09:50 – 10:10

Učinak spavanja na neurološke funkcije

Prof.dr.sc. Maja Valić

10:10 – 10:30

Poremećaji spavanja

Dr. Jelena Šarić

10:30 – 10:50

Obrada bolesnika sa smetnjama spavanja

Dr. Petra Nimac Kozina

10:50 – 11:10

Dijagnostičke opcije u bolesnika s poremećajem spavanja

Doc.prim.dr.sc. Stjepan Jurić

11:10 – 11:20

Rasprava

11:20 - 11:25

Pauza za kavu

11:25 - 13:15

PRIMARNI POREMEĆAJI SPAVANJA

Moderatori:
Danilo Hodoba, Domagoj Vidović

11:25 - 11:45

Parasomnije

Prim.dr.sc. Danilo Hodoba

11:45 - 12:05

Nesanica

Doc.dr.sc. Domagoj Vidović

12:05 – 12:25

Poremećaji cirkadijenog ritma spavanja

Dr. Marina Mioč

12:25 – 12:45

Centralni poremećaji hipersomnolencije i narkolepsija

Dr. Ana Marija Šantić

12:45 – 13:05

Poremećaji spavanja u pedijatrijskoj populaciji

Doc.prim.dr.sc. Romana Gjergja Juraški

13:05 – 13:15

Rasprava

13:15 - 13:30

SPONZORIRANI SIMPOZIJ – MEDIS

13:30 - 14:30

Pauza za ručak

14:30 - 16:55

POREMEĆAJI DISANJA UDRUŽENI SA SPAVANJEM

Moderatori:
Davorin Đanić, Stjepan Jurić

14:30 – 14:45

Prezentacija knjige: Davorin Đanić i sur.: Opstruktivna apneja tijekom spavanja

D. Đanić, Z. Đogaš, A. Đanić

14:45 – 15:05

Poremećaji disanja udruženi sa spavanjem

Dr. Jelena Šarić

15:05 – 15:25

Cerebrovaskularne komplikacije opstruktivne apneje tijekom spavanja

Doc.prim.dr.sc. Stjepan Jurić

15:25 – 15:45

Opstruktivna apneja tijekom spavanja i laringofaringealni refluks

Prof.dr.sc. Andrijana Včeva

15:45 – 16:05

Endoskopija u farmakološki induciranom spavanju

Doc.dr.sc. Ana Đanić Hadžibegović

16:05 – 16:25

Kirurško liječenje opstruktivne apneje tijekom spavanja

Prof.prof.dr.sc. Davorin Đanić

16:25 – 16:45

Uloga doktora dentalne medicine u medicini spavanja

Doc.dr.sc. V. Kopić

16:45 - 16:55

Rasprava

Subota, 29.5.2021.

09:00 - 10:50

SPAVANJE I NEUROLOGIJA (1. DIO)

Moderatori:
Stjepan Jurić, Barbara Barun

09:00 – 09:20

Spavanje i multipla skleroza

Dr.sc. Barbara Barun

09:20 – 09:40

Spavanje i epilepsije

Prof.prim.dr.sc. Davor Sporiš

09:40 – 10:00

Spavanje i cerebrovaskularne bolesti

Doc.prim.dr.sc. Ružica Palić

10:00 – 10:20

Spavanje i neuromišićne bolesti

Prof.dr.sc. Ervina Bilić

10:20 – 10:40

Poremećaji spavanja u dijabetičara s bolnom dijabetičkom polineuropatijom

Prim.dr.sc. Vesna Đermanović-Dobrota Vesna

10:40 - 10:50

Rasprava

10:50 – 11:05

SPONZORIRANI SIMPOZIJ - NOVARTIS

11:05 - 11:10

Pauza za kavu

11:10 - 12:40

SPAVANJE I NEUROLOGIJA (2. DIO)

Moderatori:
Davor Jančuljak, Vanja Bašić Kes

11:10 – 11:30

Spavanje i glavobolje

Prof. prim. dr.sc. Davor Jančuljak

11:30 – 11:50

Poremećaji spavanja u bolesnika s poremećajima pokreta

Doc.prim.dr.sc. Svetlana Tomić

11:50 – 12:10

Poremećaji spavanja u bolesnika s demencijom

Doc.prim.dr.sc. Ivanka Štenc Bradvica

12:10 – 12:30

COVID-19 i poremećaji spavanja

Prof.prim.dr.sc. Vanja Bašić Kes

12:30 - 12:40

Rasprava

12:40 – 12:55

SPONZORIRANI SIMPOZIJ – NOVARTIS

12:55 – 13:00

Pauza za kavu

13:00 - 14:40

SPAVANJE I NEUROLOGIJA (3. DIO)

Moderatori:
Stjepan Jurić, Tomislav Pučić

13:00 – 13:20

Neurofeedback tretmani i psihoterapijska podrška u liječenju poremećaja spavanja

Mag.psych. Tomislav Pučić

13:20 – 13:40

Kognitivno – bihevioralna terapija u bolesnika u liječenju narkolepsije tip I i nesanice nakon COVID-19 – prikazi slučajeva

Mag.psych. Ivan Zečević

13:40 – 14:00

Ključna uloga medicinske sestre/fizioterapeuta u dijagnostici poremećaja disanja tijekom spavanja

Bacc.med.techn. Katarina Pisk

14:00 – 14:20

„Depresija i opstruktivna apneja tijekom spavanja – prikaz slučaja“

Bacc.med.techn. Ksenija Pomper

14:20 – 14:40

Rasprava

14:40 – 14:45

Završna riječ organizatora