6. Simpozij u sklopu 5. Zagrebačke Fabry škole

28.10.2020.

12:00-12:15

Medicinska sestra kao dio multidisciplinarnog tima u liječenju bolesnika oboljelih od Fabryeve bolesti

Zorana Glavaš Kuzmanić, bacc. techn.

12:15-12:30

Fabry-uloga medicinske sestre

Vlasta Pekić, mag. med. techn.

12:30-12:45

Važnost probira na rijetke bolesti kod djece i adolescenata

Kristina Kužnik, mag. med. techn.

12:45-13:00

Zbrinjavanje djeteta oboljelog o trisomije 9 kromosoma i podrška obitelji

Vesna Božan Mihelčić, mag. med. techn., univ. mag. admin. sanit.
Lenka Kopačević, mag. med. techn.

13:00-13:15

Važnost tjelesne aktivnosti kod oboljelih od Fabryeve bolesti

Marija Huljev Kolega, bacc. physioth.

13:15-13:30

Utjecaj kongitivnih poremećaja na kvalitetu života kod pacijenata s multiplom sklerozom

Renata Augustin, bacc. med. techn.
Ana Dražić, med. techn.

13:30-13:45

Primjena Ocrelizumaba i novosti u primjeni

Ana-Marija Barać, bacc. med. techn.
Alma Hodžić, bacc. med. techn.

13:45-14:00

Uloga medicinske sestre u promicanju pridržavaja terapijskom režima oboljelih od multiple skleroze

Olivera Pavlović, bacc. med. techn.
Ljiljana Fiškuš, med. techn.
Dragica Marijan, med. techn.

14:00-14:30

Rasprava