Studijsko putovanje Irska

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je studijsko putovanje u Dublin od 28. lipnja do 2. srpnja 2006. godine tijekom kojega su medicinske sestre posjetile bolnicu Beaumont u Dublinu. Bolnica Beaumont je jedna od najvećih općih bolnica u Republici Irskoj koja osigurava akutno bolničko zbrinjavanje za područje sjevernog Dublina (otprilike 250000 stanovnika), a smještena je u sjevernom dijelu grada. Otvorena je u studenom 1987. godine, a raspolaže sa 620 kreveta. Bolnica je nacionalni referentni centar za neuroznanost i transplataciju bubrega.

U bolnici se nalazi dodiplomska i poslijediplomska sestrinska škola povezana sa Sveučilištem grada Dublina (Dublin City University) i s Kraljevskim društvom kirurga Irske (Royal College of surgeons in Ireland – RCSI). Novi program dodiplomske edukacije počeo se primjenjivati od 1995. godine.

Odjel neuroznanosti raspolaže sa 133 kreveta. Sastoji se od nacionalnog referentnog centra za neurokirurgiju koji ima dva neurokirurška odjela za odrasle, jednog odjela neurologije, jednog odjela neuropedijatrije i odjela intenzivne skrbi. U sklopu odjela neurologije nalazi se nacionalni referentni centar za epilepsije i nacionalni referenetni centar za bolesti motornog neurona. Stoga se bolesnici s epilepsijom i bolestima motornog neurona premještaju iz ostalih bolnica na obradu na Odjel za neurologiju bolnice Beaumont.

Na Odjelu neuroznanosti zaposlene su 142 medicinske sestre, 3 specijalista neurologa, 3 specijalizanta neurologije, 5 znanstvenih novaka, 2 starija liječnika i 2 stažista. Također na odjelu su zaposlene 7 specijaliziranih medicinskih sestara: 3 za epilepsiju, a po jedna za moždani udar, bolest motornog neurona, migrenu i multiplu sklerozu. U ambulantnom odjelu bolnice nalaze se opća neurološka ambualnta, neuromuskularna ambulanta, ambulanta za multiplu sklerozu, ambulanta za bolest motornog neurona, ambulanta za mišićnu distrofiju, ambulanta za migrenu, te ambulanta za cerebrovaskularne bolesti. Sve medicinske sestre koje rade kako na Odjelu neuroznanosti tako i u cijeloj bolnici imaju završenu visoku naobrazbu (Nursing College), a neke od njih su završile i specijalizaciju. Na raspolaganju su specijalizacije iz kliničkih struka i iz sestrinskog menadžmenta.

Odjel neurologije osigurava 24-satnu telefonsku pripravnost liječnika specijalista neurologa za hitnu službu u bolnici. Ukupan broj prijema smanjen je tijekom 2003. godine za 18%, a liste čekanja su povećane. Liste čekanja na prvi pregled neurologa iznose od 6 do 27 mjeseci, a za kontrolne pregled od 4 do više od devet mjeseci. Najduže se čeka za monitoriranje epilepsija.

Iz navedenog je vidljivo da je sustav zdravstva u Irskoj izgrađen po engleskom modelu koji je teško usporediv s našim sustavom. Cijela Republika Irska sa nešto više od 4 000 000 stanovnika ima samo 16 specijalista neurologa, pa nije neshvatljivo da su liste čekanja na pregled neurologa za naše pojmove toliko dugačke.

U bolnici je delegaciju medicinskih sestara iz Hrvatske primila gospođa Susanna Dempsey, glavna sestra Odjela neuroznanosti. Nakon uvodnih napomena o organizaciji bolnice, sestrinstva i odjela neuroznanosti, delegacija hrvatskih medicinskih sestara obišla je Odjel neurologije i intenzivnu skrb. Nakon razgledavanja Odjela neurologije, razmijenjeni su pokloni i dogovorena je daljnja suradnja koja bi trebala započeti već na Prvom kongresu Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 15.-17.11.2006. godine u hotelu Four Points Sheraton, Panorama u Zagrebu. Gospođa Susanna Dempsey, prihvatila je poziv da se sa svojim sestrama aktivno uključi u rad kongresa.