Izvještaj sa XII. međunarodnog kongresa Udruge

IZVJEŠTAJ SA XII. međunarodnog kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju "ISKUSTVA RUKOVOĐENJA COVID-19 KRIZOM U ZBRINJAVANJU NEUROLOŠKOG BOLESNIKA"

održanog u Šibeniku u AMADRIA PARK, HOTEL IVAN , od 29. rujna do 2. listopada 2021.

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je XII. međunarodni kongres održan od 29. rujna do 2. listopada 2021. u Šibeniku. Naš kongres pozdravio je zamjenik župana Šibensko-kninske županije Ognjen Vukmirović koji je naglasio važnost sestrinske skrbi inače, a posebno za vrijeme pandemije. Kongres su pozdravili i Direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole, ispred Pomoćnice ravnateljice za sestrinstvo opće bolnice Šibenik, Predstojnica odjela za neurologiju opće bolnice Šibenik prim.dr.sc. Anka Aleksić Shihabi. Kroz pozdravnu riječ i predavanja i ove godine u stručnom radu nas je podržalo Zdravstveno veleučilište u Zagrebu kao najstarija edukacijska sestrinska ustanova i njezin dekan prof. Krešimir Rotim zajedno s predavačima Veleučilišta, dr. sc. Snježanom Čukljek, dr. sc. Biserkom Sedić i doc. sc. Damirom Lučaninom. Uspješan rad zaželjeli su i prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. Ivan Barbov, pročelnik odjela neurologije bolnice u Skopju iz Sjeverne Makedonije. Svoja iskustva u suradnji s medicinskim sestrama/tehničarima u pozdravnom govoru naglasila je prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i prof. dr. sc. Petar Kes. Kao i uvijek i ove godine je uz nas bio prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec iz Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice.

Kongres je održan nakon dvije godine on-line edukacije koja se je provodila u organizaciji Udruge. Znanja i iskustva u radu za vrijeme pandemije ali i nova znanja o neurološkim bolestima međusobno su se razmjenjivala kroz predavanja i radionice. Uvidjelo se je da je pandemija imala utjecaj na psihičko i fizičko zdravlje medicinskih sestara/tehničara. Prezentirani su i istraživački radovi koji su dokazali da ni pandemija ne može zaustaviti želju za rastom i razvojem medicinskih sestara/tehničara u svojoj struci. Prikazani su slučajevi koji su vjerno prikazali težinu stanja pacijenata s određenim neurološkim dijagnozama i uz to kvalitetan rad zdravstvenih djelatnika. Na ovom Kongresu osvrnulo se je na težinu posla zdravstvenih djelatnika kako u Hrvatskoj tako i van granica naše države. Čast nam je bila slušati iskustva kolega iz Makedonije. Neurološki pacijent je sam po sebi zbog neuroloških dijagnoza zahtjevniji za zdravstvenu njegu i skrb, te je time i posao zdravstvenih djelatnika oko pacijenta s neurološkim dijagnozama otežan. U ovoj novonastaloj situaciji zdravstveni djelatnici su podnijeli još veći teret no inače. Od samog početka pojave epidemije organizacija rada i provođenje zdravstvene zaštite zahtijevalo je dodatni angažman. Provođenje zdravstvene zaštiti za vrijeme epidemije zahtijeva upravljanje svim sustavima podrške i veliki osobni i profesionalni izazov. Pandemija Covid-19 donijela je izazove zdravstvenim sustavima cijelog svijeta pa tako i našem. Situacija zahtijeva brzu prilagodbu na novo radno okruženje, nove tehnologije i različite medicinsko – tehničke postupke od onih koji se inače obavljaju u svakodnevnom radu. Rad za vrijeme pandemije zahtijeva strogo poštivanje preporučenih zaštitnih mjera u radu i rad u osobnoj zaštitnoj opremi. Prisutna je zabrinutost zdravstvenih djelatnika za osobnu sigurnost, sigurnost svojih obitelji i za sam ishod liječenja pacijenata. Takav rad može uzrokovati povećanje razine stresa kod djelatnika. Novonastala situacija svakako zahtijeva povećani osobni i profesionalni angažman svakog zdravstvenog djelatnika i preuzimanje dodatnih profesionalnih uloga. Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres je prijavljen za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te vrednovan sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

ZAKLJUČCI XII. KONGRESA UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU

KVALITETA ŽIVOTA MEDICINSKIH SESTARA IZRAVNO JE POVEZANA S KVALITETOM NJIHOVOG RADA KOJA SE PRVENSTVENO OSTVARUJE KROZ NEPOSREDAN KONTAKT S BOLESNICIMA

 • S OBZIROM NA NOVOST BOLESTI COVID-19 KOJA NEMA SUVREMENI PRESEDAN TE POSEBNOST SITUACIJE PANDEMIJE, LJUDI DILJEM SVIJETA SUOČENI SU S PRILAGODBAMA NA NOVI NAČIN ŽIVOTA I RADA
 • NOVIM ZAHTJEVIMA PRILAGODBE PRIDONOSI I UVOĐENJE RAZLIČITIH RESTRIKTIVNIH MJERA, A OSOBITO MJERA SOCIJALNE UDALJENOSTI ILI SAMOIZOLACIJE

TIJEKOM PANDEMIJE MEDICINSKE SESTRE SUSRELE SU SE S BROJIM IZAZOVIMA:

 • NEDOSTATKA INFORMACIJA
 • NEDOSTATKA OSOBNE ZAŠTITNE ODJEĆE
 • NEDOSTATKA OSOBLJA
 • PRIJEMA VELIKOG BROJA PACIJENATA U KRATKIM VREMENSKIM RAZDOBLJIMA
 • PREMJEŠTANJA NA DRUGE KLINIČKE ODJELE I SKRBI ZA PACIJENTE S KOJIMA NISU IMALE PRETHODNIH ISKUSTAVA
 • VEĆEG RADNOG OPTEREĆENJA
 • MANJKA VREMENA ZA ODMOR
 • STRAHA, ANKSIOZNOSTI, SOCIJALNE IZOLACIJE, SAGORIJEVANJA NA RADNOM MJESTU, MORALNI
  DISTRES
 • S VREMENOM RAZVIJALE SU SE I MIJENJALE I SMJERNICE SKRBI KAO I IZAZOVI
 • ŠTO SU MEDICINSKE SESTRE VIŠE BILE, ODNOSNO VIŠE SU UKLJUČENE U NEPOSREDNO ZBRINJAVANJE VEĆI JE UTJECAJ PANDEMIJE BOLESTI COVID 19 NA NJIHOVO EMOCIONALNO STANJE
 • TIJEKOM PANDEMIJE SESTRE LIDERI TREBALE BI OSIGURATI RAD U SKLADU S MISIJOM ZDRAVSTVENE USTANOVE ŠTO UKLJUČUJE PRUŽANJE SIGURNE, VISOKOKVALITETNE, UČINKOVITE SKRBI I STABILIZIRANJE RADNIH PROCESA U USTANOVI – RADNOJ JEDINICI
 • VAŽNO JE KOMUNICIRATI, OSIGURATI PRAVOVREMENI PROTOK INFORMACIJA, PRUŽATI PODRŠKU ZAPOSLENICIMA TE OSIGURATI PRILAGODBU NA NOVO NORMALNO U SESTRINSTVU

EVALUACIJA XII. KONGRESA UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU

Analiza evaluacijskih upitnika koji su sadržavali pitanja koja se odnose na zanimljivost i atraktivnost tema, primjenjivost sadržaja u praksi, količinu novih znanja, organizaciju kongresa i lokaciju te ispunjenost očekivanja rezultirala je prosječnom ocjenom 4,5. Najveće zadovoljstvo izraženo je u ocjeni 4,8 za organizaciju Kongresa, održane radionice, prezentiranje iskustva u radu za vrijeme pandemije i prezentiranju istraživačkih radova. Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Kongresu, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima sljedeće godine.

Galerija