Izvještaj sa 8. Kongresa

Izvještaj sa VIII. Kongresa neuroznanost mudrost izvrsnost akcija i III. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran

Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem, 21. - 24. rujna 2016. godine, Opatija

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je VIII. kongres Udruge i III. konferenciju regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran od 21.-24. rujna 2016. u Opatiji, hotelu 4 Opatijska Cvijeta.

I ove godine Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz tematiku istraživanja u neuroznanosti. Samom Kongresu je prethodio i Tečaj II. kategorije na temu “Istraživanje u neuroznanosti”, održan 7. travnja 2016. I na Tečaju i na Kongresu moderatori predavanja bile su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u istraživanju u području zdravstva

 • Prof. dr. Jelka Petrak
 • Prof. dr. Damir Lučanin
 • Dr. sc. Biserka Sedić
 • Prof. dr. sc. Petar Kes
 • Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
 • Prof. dr. sc. Alvisa Palese
 • Christina Razzini, RN

Konferencija regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran obuhvatila je znanja i iskustva vezano također za tematiku istraživanja u neuroznanosti. Ponovno je Konferencija bila prilika za razmjenu iskustava o postupcima kojima medicinske sestre donose kliničke odluke temeljem interpretacije znanstvenog dokaza.

Pozvana predavanja dala su prikaz istraživačkog rada iz područja najčešćih neuroloških ali i vrlo rijetkih bolesti, te primjeni specifičnih lijekova i terapeutskih postupaka.

Sudionicima Kongresa je kroz radionicu prezentiran motivacijski intervju.

Prezentirani su radovi na temu sigurnosti pacijenata, kvaliteti života, multidisciplinarnom pristupu, rehabilitaciji bolesnika, organizaciji sestrinske službe, neuroloških i neurokirurških oboljenja, razvoja istraživačkog rada, sestrinstva utemeljenog na dokazima, sestrinske dokumentacije, kategorizacije bolesnika i sestrinskog otpusnog pisma.

Poster prezentacije su objedinile tematiku padova bolesnika, dekubitusa i mentalne higijene zdravstvenih radnika.

Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres i Konferencija su prijavljeni za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te su vrednovani sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Zaključci 8. kongresa UMSTHN

 1. Tijekom naredne godine stručnog djelovanja organizirati će se radionica u kojoj će se prezentirati istraživanja sa tematikom iz neuroznanosti po slobodnom izboru koncipirane prema priloženim smjernicama:
  1. interpretacije znanstvenog dokaza
  2. primjene znanstvenog dokaza
  3. procjeni kliničke prakse
  4. provođenja istraživanja

Zaključci 3. konferencije regionalnog saveza Alpe-Dunav-Jadran

 1. Predstavnici zemalja regionalnog Saveza predložili su intenziviranje edukacije koja se odnosi na istraživanje medicinskih sestrara u neuroznanosti.
 2. Zajedničko nastupanje na predstojećem Svjetskom kongresu medicinskih sestara u neuroznanosti.
 3. Aktivno se angažirati sa ciljem jačanja sestrinskog staleža u području neurologije u Regiji.

Evaluacija 8. Kongresa UMSTHN i 3. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran

 1. Postavljena pitanja:
  1. Zanimljivost i atraktivnost teme je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 4 (raspon ocjena je 3-5)
  2. Primjenjivost sadržaja u praksi je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 4 (raspon ocjena je 1-16)
  3. Količina novih znanja je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 4 (raspon ocjena je 3-5)
  4. Organizacija Kongresa/Konferencije je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 5 (raspon ocjena je 3-5)
  5. Sadržaj pisanog materijala je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 4 (raspon ocjena je 3-5)
  6. Ispunjenost očekivanja je u prosjeku ocijenjena sa ocjenom 4 (raspon ocjena je 2-5)
  7. Ocjena Kongresa/Konferencije u cjelini je u prosjeku ocijenjena ocjenom 5
 2. Dobre strane i pohvale Kongresa/Konferencije
  1. Najviše odgovora se odnosilo na zadovoljstvo organizacijom i komunikacijom između sudionika. Sudionici su stekli nove spoznaje i nova znanja od zanimljivih predavača i dobili značajne informacije o tome kako drugi rade u drugim ustanovama. Pogotovo je sudionicima značajno što su sudjelovali liječnici i što je bila prisutna šira perspektiva neuroznanosti i povezanosti sa drugim područjima – različitost i specifičnost tema (npr. rijetke bolesti). Sudionici Kongresa/Konferencije su također pohvalili atmosferu koju su ocijenili opuštajućom uz ugodno međusobno druženje, a prvenstveno pohvale organizatorici Lenki Kopačević.
 3. Nedostaci i kritike ovog Kongresa/Konferencije
  1. Najviše zamjerka se odnosila na preklapanje zanimljivih predavanja koji su se održavali istovremeno na dvije lokacije uz nepridržavanje vremenskih okvira prezentacija, odustajanje predavača i ne pridržavanje rasporeda. Primjećuje se nedostatak istraživačkih i kvalitetnijih radova (publikacija). Sudionicima je nedostajalo više slobodnog vremena i aktivnosti (izlet), radionica i interakcije predavača i publike. Neki su posječenost Kongresa/Konferencije procijenili preslabom.
 4. Zadovoljstvo radom Udruge je u prosjeku ocijenjeno ocjenom 5, a raspon ocjena je od 3-5
 5. Djelovanje Udruge kroz ovih 19 godina, kolegice i kolege su procijenile vrlo korisnim i nužnim u stjecanju i razmjeni znanja i iskustva uz kontinuiranu edukaciju i interakciju. Kroz Udrugu članovi su dobili priliku sudjelovati u važnim raspravama i temama koji su vezani uz razvoj i boljitak sestrinske profesije. Dobili su mogućnost razmjene znanja, promidžbe, priznanja i samopouzdanja kroz aktivno djelovanje.
 6. Do željenog cilja tj. obrazovanja ili statusa profesiji većini je pomogla UPORNOST, MOTIVACIJA I ŽELJA ZA ZNANJEM i vještinama te POTPORA OD OKOLINE – bližnjih, kolega i nadređenih, uz karakter i odricanje. Također jako je važan u tome i kontinuitet rada Udruge.
 7. Zadovoljstvo ponudom na području neuroznanosti unutar sestrinske profesije je procijenjeno dovoljnim i prosječnim, gdje postoji dosta mjesta za napredak i veći interes.
 8. Prijedlozi za bolji i drugačiji rad Udruge u budućnosti:
  1. Ravnopravnija podjela zadataka između članova predsjedništva
  2. Više angažmana oko edukacija, rada (npr. rad u smjenama) i prava sestara
  3. Bolja medijska promocija sestrinske profesije unutar neuroznanosti, ali i bolja promocija budućih Kongresa
  4. Veći angažman sestara
  5. Bolja međusobna potpora

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Kongresu i Konferenciji, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima slijedeće godine na Svjetskom kongresu.

 

Lenka Kopačević, dipl.ms.,
Predsjednica Udruge