Izvještaj sa 6. Kongresa

Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem 17. - 20. rujna 2014. godine, Opatija.

"Neurološki poremećaji – globalno opterećenje" i I. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran "migracije u profesiji"

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je VI. kongres Udruge i I. konferenciju regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran od 17. – 20. rujna 2014. u Opatiji, hotelu 4 Opatijska Cvijeta.

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja I iskustva medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz problematiku neuroloških poremećaja za koje svjetska zdravstvena organizacija predviđa porast smrtnosti do 2030. Godine.

Neurološki poremećaji koji u velikoj mjeri zaokupljaju sve zdravstvene sustave su:

 • alzheimer i ostale demencije
 • neurološki poremećaji uzrokovani malnutricijom
 • bol povezana sa neuroimunoiloškim poremećajima
 • traumatske ozljede glave

Navedene poremećaje tendencija je bila prikazati kroz tematske cjeline: procjena i projekcija globalnog opterećenja neuroloških poremećaja, zdravstveno socijalni pristup i preporuke za pravovremeno prepoznavanje pacijentovih potreba.

Konferencija regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran obuhvatila je znanja i iskustva vezano za tematiku migracija u profesiji koja se je kroz predavanja sudionika projicirala kroz cjeline koje dostupne studije o međunarodnim migracijama u sestrinskoj prefesiji ističu četiri osnovna motiva zbog kojih se medicinske sestre odlučuju za odlazak na rad u drugu zemlju:

 • mogućnost učenja i profesionalnog razvoja
 • osobno napredovanje
 • napredovanje u karijeri
 • poboljšanje uvjeta života

Kongresu i Simpoziju je prisustovao veliki broj medicinskih sestara i tehničara svih neuroloških radilišta u Republike Hrvatskoj te suradnika iz Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.  Pozvana predavanja dala su prikaz svakodnevne prakse u zbrinjavanju boli povezane s neuroimunološkim poremećajima i frontotemporalnih demencija. Sudionici Kongresa upoznati su sa novim spoznajama o neuroplastičnosti mozga i mogućnostima učenja i profesionalnog razvoja. Tematika koja je bila poveznica Kongresa i Konferencije projicirala se je kroz pozvano predavanje pod naslovomn egzodus medicinskog osoblja – mogućnost za uspjeh. Radionice su dale prikaz pojama medicinskih sestara o sebi i postupke fizioterapije kod otežanog gutanja. Poster prezentacije su objedinile tematiku glavobolja, izgaranja na poslu i stavovima i znanjima o epilepsijama među studentima preddiplomskih studija.

Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres i Konferencija su prijavljeni za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te su vrednovani sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Analiza evaluacijskih upitnika pokazuje stupanj zadovoljstva sudionika održanim Kongresom ocjenom 4,4.

Zaključci VI. Kongresa UMSTHN

 1. Obzirom na globalno opterećenje zdravstvenih sustava neurološkim poremećajima rješavanje problematike treba se bazirati na slijedećim činjenicama:1.A. Procjena i projekcija globalnog opterećenja neuroloških poremećaja ukljućuje identifikaciju prvih znakova poremećaja1.B. Jedan od glavnih zadataka zdravstvenog sustava je edukacija stanovništva koje će biti nakon prve identifikacije spremno prihvatiti promjene u svom zdravstvenom stanju, a nakon toga i prihvaćanje preporuka zdravstvenog tima (dijagnosticiranje, terapija)1.C. Od iznimne važnosti za cijeli tijek liječenja je vrijeme proteklo od zamjećivanja prvih znakova poremećaja i javljanje zdravstvenom timu

  1.D. Samo globalno opterećenje definirano je kompleksnosti liječenja neuroloških poremećaja koji u najvećoj mjeri zahtjevaju kako zdravstveni tako i socijalni pristup pacijentu i njegovoj obitelji

  1.E. Uspješnost liječenja u velikoj mjeri ovisi i o procjena težine bolesti od strane osobe i obitelji koja je tek tada spremna uključiti sve zdravstveno socijalne službe u zbrinjavanje bolesnika

 2. Načiniti smjernice za poticanje istraživačkog rada članova Udruge u neuroznanosti sa ciljem pripreme što većeg broja istraživačkih radova kao i smjernice za organizaciju 12. kongresa Svjetske asocijacije sestara u neuroznanosti (World Federation of Neuroscience Nurses, WFNN) koji će se održati 2017. godine u Opatiji.
  Pružanje sestrinske zdravstvene skrbi se temelji na neuroznanstvenim dokazima koji su stečeni na temelju istraživanja i kliničke prakse. Dobra medicinska praksa je ključna točka za poboljšanje zdravstvenih usluga i predstavlja temelje za trajnu edukaciju medicinskih sestara u neurologiji. Sestrinstvo u neuroznanosti ima vitalan značaj za promicanje budućih promjena u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvenih usluga. Evaluacijom upitnika vidljivo je da većina sudionika smatra poželjno da Udruga organizira radionice o pisanju i prezentiranju istraživačkog rada.
 3. I dalje poticati stručne aktivnosti Udruge sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije vezano za zbrinjavanje neurološkog bolesnika na svim razinama zdravstvene zaštite
  I ove godine cilj nam je kroz predavanja bio prezentirati i prikupiti što više dokaza o dobroj sestrinskoj praksi u neuroznanosti. Svaki naslov trebao se obraditi kroz tri podnaslova koji čine tematski sadržaj, a svaki tematski sadržaj trebalo je obrađivati kroz cjeline: procjena i projekcija globalnog opterećenja neuroloških poremećaja: zamijećeni prvi znakovi poremećaja, prihvaćanje promjena u zdravstvenom stanju, vrijeme proteklo od zamjećivanja prvih znakova poremećaja i javljanje zdravstvenom timu i prihvaćanje preporuka zdravstvenog tima (dijagnosticiranje, terapija); zdravstveno socijalni pristup: procjena težine bolesti od strane osobe i obitelji; uključivanje svih zdravstveno socijalnih službi u zbrinjavanje bolesnika i cost benefit analiza suvremenog zbrinjavanja neuroloških poremećaja; preporuke za pravovremeno prepoznavanje pacijentovih potreba: prepoznavanje faktora rizika / pogoršanja stanja na koje se može utjecati i prednosti i koristi kontinuiranog zbrinjavanja neuroloških poremećaja.

Zaključci I. Konferencije regionalnog saveza Alpe-Dunav-Jadran

 1. Svi predstavnici zemalja regionalnog Saveza predložili su skori sastanak sa ciljem davanja na važnosti vrlo aktualne i zabrinjavajuće problematike migracija medicinskih sestara koje se odlučuju za rad u drugim zemljama.
 2. Izraditi smjernice vezano za hiperprodukciju medicinskih sestara i kasnijoj nemogućnosti zapošljavanja.
 3. Definiranje općenito istih i sličnih problema u svakodnevnoj praksi zbrinjavanja neurološkog bolesnika.

Evaluacija VI. Kongresa UMSTHN I I. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran

Ove godine Kongres je bio obogaćen razmjenom iskustva kolegica i kolega iz susjednih zemalja regije. Kroz diskusije, cijelo vrijeme se je protezala gotovo ista problematika i na pitanje što očekujete od regionalnog Saveza Alpe-Dunav-Jadran, velika većina je odgovorila razmjena i usvajanje novih znanja i vještina. Na pitanje planirate li sudjelovati na 12. svjetskom kongresu sestara u neuroznanosti ćiji će domaćin biti Udruga, velika većina sudionika željela bi na istome kongresu prezentirati i svoja znanja i svoje vještine ali isto tako, kolegice i kolege su svjesne potrebe za dodatnom edukacijom iz područja provođenja, pisanja i prezentiranja istraživačkih radova. i ove godine uz kliničke sestre doprinos radu dale su i kolegice iz primarne zdravstvene zaštite, fizioterapeuti, liječnici i psiholozi. Zanimljivo je da su ove godine u podjednakom broju edukaciji patricipirale medicinske sestre srednje i visoke stručne spreme.

U tablici u nastavku dan je pregled nekih od odgovora na pitanja koja su sudionicima postavljena u Evaluacijskom upitniku.

Izrazite zadovoljstvo ostvarivanjem cilja Udruge, odnosno zadovoljstvo planiranja i organiziranja edukacijskih programa kroz proteklih 15.godina postojanja Udruge 4,6
Izrazite u kojoj mjeri neurolou0161ke sestre prezentiraju svoja znanja i vjeu0161tine kroz edukacije programe organizirane od strane Udruge 4,4
Izrazite koliko su studijska putovanja kroz Udrugu pokazala dobru praksu za razmjenu iskustva u zbrinjavanju neurolou0161kih bolesnika 4,3
Kako ste zadovoljni, tradicionalnim odabirom lokacije / mjesta u kojem se odru017eava Simpozij? 4,3
Kako biste ocijenili ponuu0111eni smjeu0161taj za vrijeme trajanja Simpozija? 4,6
Koliko ste zadovoljni s ponuu0111enim temama vezano za Simpozij? 4,3
Koliko ste zadovoljni s ponuu0111enim temama vezano za Simpozij? 4,2
Kako biste ocijenili kvalitetu i zanimljivost radionica koje su pripremili i izlagali sudionici Simpozija? 4,4
Kako ste zadovoljni s pozvanim predavau010dima koji su sudjelovali na Simpoziju? 4,5
Kako biste ocijenili omjer predavanja i vremena za odmor i relaksaciju? 3,8
Kako biste ocijenili cjelokupnu organizaciju Simpozija? 4,5
Prosjeu010dna ocjena 4,4

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Kongresu i Konferenciji, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima slijedeće godine.

Lenka Kopačević, dipl.ms.,
Predsjednica Udruge