Izvještaj sa 5. Kongresa

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je 5. Kongres s međunarodnim sudjelovanjem od 19. – 22. rujna 2012. u Opatiji, hotel Milenij.

Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz tematiku perspektive neurološkog bolesnika, upravljanja procesom sestrinskog rada i strukture pružanja zdravstvene njege. Veliki broj međunarodnih i domaćih stručnjaka predstavilo je paletu znanja i vještina kroz program Kongresa koji se je odvijao u obliku plenarnih predavanja, postera i radionica. Službeni jezici kongresa bili su hrvatski i engleski te je sudionicima osigurano simultano prevođenje.

Kongresu je prisustovao veliki broj medicinskih sestara i tehničara svih neuroloških radilišta u Republici Hrvatskoj te suradnika iz zemalja Europe i Amerike. Čast nam je istaknuti:

 • Akademkinju Vidu Demarin, Republika Hrvatska
 • Virginiu Prendergast, Sjedinjene američke države
 • Paula van Keekena, Nizozemska
 • prof.dr.sc. Zlatka Trkanjeca, Republika Hrvatska
 • prof.dr.sc. Damira Lučanina, Republika Hrvatska
 • prof.dr.sc. Jasminku Despot Lučanin, Republika Hrvatska
 • dr.sc. Biserku Sedić, Republika Hrvatska
 • Leilu Nevalainen, Finska
 • dr. Zvonimira Šostara, Republika Hrvatska
 • Rajka Spasojevića, Republika Njemačka
 • Lidiju Ocepek, Republika Slovenija
 • Nadu Rapaić, Republika Srbija
 • Seada Džombu, Republika Bosna i Hercegovina
 • Gordanu Dimeskovu, Republike Makedonija

2012. godina ima za Udrugu poseban značaj jer obilježava 15. godišnjicu svog djelovanja. Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju osnovana je sa ciljem planiranja i organiziranja edukacijskih programa u sklopu trajnog stručnog usavršavanja ali i školovanja medicinskih sestara i tehničara koji pružaju neposrednu zdravstvenu njegu u neurologiji. Udruga započinje sa svojim radom 1997. godine kroz Neurološku sekciju medicinskih sestara i djeluje kao takva sve do 2004. U tom periodu organizira šest stručnih skupova i prezentira stručni rad kroz zbornike radova. Medicinske sestre i tehničari koji zbrinjavaju neurološke bolesnike okupljeni u Udruzi , svoja znanja i vještine prezentiraju i kroz seminare i različite oblike stručnih edukacija. Udruga organizira više posjeta i razmjena iskustava sa srodnim Klinikama u zemljama Europske unije, Češkom, Njemačkom, Mađarskom i Austrijom. Tijekom studijskih posjeta uspostavlja stručnu suradnju sa medicinskim sestrama iz zemalja koje su posjećivane, čemu svjedoče i njihovi uzvratni posjeti i aktivno sudjelovanje na skupovima Sekcije i kasnije Udruge. Od 2004. godine pa sve do danas medicinske sestre i tehničari kroz djelovanje Udruge imali su prilike prezentirati svoja znanja i vještine aktivnim i pasivnim sudjelovanjem na Kongresima, Simpozijima, Stručnim konferencijama i tečajevima prve i treće kategorije. Ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u Sloveniji, Belgiji, Americi i Kanadi. Kroz studijska putovanja u Italiju i Irsku nastavlja se dobra praksa razmjene iskustava u zbrinjavanju neuroloških bolesnka započeta još kroz rad Sekcije. Svojim ugledom Udruga biva pozivana da postane ravnopravan član Evropske i Svjetske organizacije medicinskih sestara u neuroznanosti i da aktivno sudjeluje i time doprinese razvoju projekta “Neuroblend″ koji ima za jedan od ciljeva poticanje sestrinskih istraživanja u neuroznanosti.

Na Kongresu je održan i Prvi radni sastanak regionalne Asocijacije sestara u neuroznanosti Alpe-Dunav-Jadran, na kojem su izmijenjena iskustva o radu medicinskih sestara i tehničara sa ciljem unaprijeđenja istraživanja medicinskih sestara u neuroznanosti i što uspješnije primjene znanja i vještina u svakodnevnom radu s neurološkim bolesnicima.

Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Kongres je prijavljen za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te je vrednovan sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Analiza evaluacijskih upitnika pokazuje stupanj zadovoljstva sudionika održanim Kongresom ocjenom 4,6.

Zaključci 5. Kongresa UMSTHN

 • Nastaviti daljnje stručno usavršavanje kroz do sada provedene oblike edukacije u radu Udruge;
 • Intenzivirati okrugle stolove tijekom naredne godine vezano za aktualnu problematiku kategorizacije pacijenata kako bi se dobili što više ujednačeni rezultati na svim neurološkim radilištima;
 • Vezano za analizu kategorija naslova prezentiranih u zadnjih 15 godina rada Udruge, načiniti smjernice za poticanje istraživačkog rada članova Udruge u neuroznanosti;
 • Načiniti smjernice za poticanje zajedničkog djelovanja na svim razinama zdravstvene njege neuroloških bolesnika;
 • Intenzivirati rad Udruge na javnim tribinama, a vezano za edukaciju stanovništva o različitim faktorima za nastanak različitih neurovaskularnih oboljenja.