Izvještaj sa 3. Kongresa

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i suorganizatore Kliničku bolnicu "Sestre milosrdnice", Zagreb i Kliniku za neurologiju, Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", Zagreb, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Grada Zagreba i Grada Opatije održala 3. kongres medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju sa međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji od 22. do 25. travnja 2009. godine u Hotelu 4 Opatijska cvijeta.

Na Kongresu je prisustvovalo više od 250 medicinskih sestara i tehničara iz svih kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, rehabilitacijskih centara iz Republike Hrvatske kao i medicinske sestre i tehničari iz Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Austrije, Nizozemske i Sjedinjenih država.
Izbor vrhunskih tema i poznatih predavača na Kongresu pridonijeli su stjecanju novih znanja i dostignuća iz područja sestrinstva u neuroznanosti, a sve s ciljem trajnog unapređivanja kontinuuma skrbi za neurološke bolesnike.

Veliki broj stručnih radova, oko 80 objavljenih u Zborniku radova 3. kongresa, govori u prilog potrebe da svatko od nas nosi dragocjeno iskustvo i želi participirati u usavršavanju.

U prepunoj kongresnoj dvorani dobrodošlicu sudionicima kongresa izrazili su Lenka Kopačević dipl.med.techn., predsjednica UMSTHN , Franka Rađa, vms, predsjednica Organizacijskog Odbora te ostali pozvani uzvanici i gosti.

Nakon svečanog otvaranja kongresa i uvodnog govora radni dio Kongresa je otvorila prof.dr.sc. Vida Demarin, predstojnica Klinike za neurologiju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” sa temom glavobolja, kao najčešćim simptomom bolesti. Naglasila je važnost klasifikacije glavobolja u skupine, vođenja dnevnika glavobolje kao i provocirajućih čimbenika za njen nastanak.

Uslijedila su predavanja koja su obuhvaćala raznovrsne teme pristupa problematici glavobolja čime je istaknuta njena kompleksnost kao i uloga medicinske sestre.

  • Prof.dr.sc. Petar Kes sa Zavoda za dijalizu i transplantaciju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb predstavio je hipertenziju kao jedan od najvažnijih rizičnih čimbenika za nastanak moždanog udara.
  • Prof.dr.sc. Zlatko Trkanjec sa Klinike za neurologiju, Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” održao je predavanje o demenciji kao stečenom propadanju kognitivnih funkcija koje onemogućava uspješno obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Demencija nastaje zbog poremećaja u neuronskim krugovima i zbog ukupnog gubitka neurona u specifičnim područjima mozga. Pamćenje je kognitivna sposobnost koja se najčešće gubi.
  • Mr.sc. Damir Lučanin, sa Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba imao je pozvano predavanje na temu stres u radu kod medicinskih sestara. U predavanju se osvrnuo na brojne pokazatelje koji upućuju na to da zaposlene treba upozoravati na rizike povezane s njihovim poslom, a koji mogu imati štetne posljedice po njihovo zdravlje. Jedan od značajnih rizika danas se smatra i stres povezan s radom. Stres na radu ima neželjene utjecaje kako na zdravlje i sigurnost radnika tako i na efikasnost u radu pojedinca i cijele organizacije. Pomagači tj. svi oni stručnjaci kojima je osnovni dio svakodnevnog posla pružanje pomoći drugim ljudima, svakodnevno su izloženi djelovanju brojnih stresova na poslu. Negativne efekte stresa značajnije su izraženi kod pomagačkih zanimanja, a posebno kod onih profesija koje se bave različitim oblicima zdravstvene skrbi među kojima su poslovi medicinske sestre svakako pri vrhu izloženosti riziku stresa.

Na kongresu je predstavljen NeuroBlend koji razvojem informatičkih tehnologija i sve veće potrebe za brzim prijenosom informacija omogućava pristup najnovijim dostignućima u neuroznanosti, kao i u sistematiziranju znanja na svjetskoj razini i međusobnog povezivanja medicinskih sestara i tehničara u svijetu putem elektroničkog učenja. Prvi pristup ove vrste u nas otvara novo poglavlje u pristupu sestrinstva u neuroznanosti.

Predsjednik Europske asocijacije neuroznanstvenih sestara EANN-a Paul van Keeken predstavio je problem dysphagiae na način koji možemo promatrati kroz osobno iskustvo čime je istaknuta kompleksnost problema kod bolesnika a time i uloga sestre s ciljem podizanja opće humane skrbi.
Kongresu je nazočila i Predsjednica Međunarodne asocijacije neuroznanstvenih sestara WFNN Virginia Prendgast, koja je svojim predavanjem o istraživanju problematike oralne njege i intrakranijskog tlaka kod intubiranih bolesnika , prikazala sveobuhvatnu ulogu medicinske sestre u području istraživačkog rada.
Predsjednica Međunarodne asocijacije neuroznanstvenih sestara WFNN gđa Virgina Prendergast i Predsjednica austrijske asocijacije neuroznastvenih sestara – Austrian Neuroscience Nurses Association gđa Nilsa Fischer predstavile su svoje asocijacije te upoznale sudionike kongresa sa svojim djelovanjem, članstvom, ustrojem, misijama i ciljevima u budućnosti.

Teško je ne izdvojiti ostala predavanja kongresa jer sva ona predstavljaju kariku u pristupu bolesniku – kako liječiti, kako komunicirati, kako smanjiti patnju oboljelom i očuvati dostojanstvo bolesnika…
Dio kongresa posvećen je prezentaciji postera i vrhunskim radionicama: komunikacija zdravstvenih djelatnika s teško bolesnim osobama i njihovim obiteljima i planiranje otpusta neurološkog bolesnika – organizacija skrbi.

I na kraju, kongres nas ostavlja sa idejom o potrebi za daljnjim osobnim razvojem iskustva, razvojem društva znanja uz poštivanje temeljnih vrijednosti sestrinstva i povezivanja sestrinstva u neuroznanosti na međunarodnoj razini.

Još jednom velika zahvala svim našim pokroviteljima i sponzorima a posebno tvrtki SCA d.o.o., zlatnom sponzoru kongresa bez kojih 3. kongres ne bi bilo moguće organizirati sa velikim uspjehom.