Izvještaj sa 2. Kongresa

U Šibeniku, u Solaris Holiday Resortu od 16. do 19. travnja 2008. godine Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju UMSTHN održala je svoj drugi kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice”, Zagreb, Klinike za neurologiju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice”, Zagreb, grada Šibenika, te Opće bolnice Šibenik.

Kongresu je prisustvovalo preko 200 medicinskih sestara i tehničara iz svih neuroloških kuća iz Republike Hrvatske, domova zdravlja, rehabilitacijskih centara, neurokiruških i neuropedijatrijskih kuća, te medicinske sestre i tehničari iz Austrije, Republike Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Češke Republike i Nizozemske.

Kroz plenarna predavanja poznatih stručnjaka, na kongresu su predstavljena sva područja djelovanja, a sve s ciljem da se doprinese trajnoj edukaciji medicinskih sestara u neuroznanosti. Znanstveni program drugog kongresa bio je prepun najnovijih dostignuća iz sestrinstvu u neuroznanosti a koje su prikazali uvaženi gosti iz inozemstva, ali i stručnjaci iz Republike Hrvatske.

Na kongresu je predstavljen veliki broj stručnih radova koji su svojim temama dotakli najvažnija dostignuća, ali i probleme s kojima se suočava sestrinstvo. Sva predavanja i stručni radovi mogu se pronaći u našem najnovijem Zborniku radova koji je u povodu 2. kongresa izdan u novom formatu.

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju u veljači 2007. godine postala članom Europske asocijacije neuroznanstvenih sestara (European Association of Neuroscience Nursing EANN) čime je osigurano da bude priznata i prepoznatljiva u Europi. Na kongresu prisutan je bio i predsjednik EANN-a Paul von Keeken koji je prikazao aktivnosti i organizaciju EANN-a te inicijative oko trajne edukacije medicinskih sestara.

Zahvaljujemo se svim članovima Organizacijskog i Stručnog odbora, svim predavačima na suradnji te svim sponzorima bez kojih bi ovaj kongres bilo puno teže organizirati.