Izvještaj sa 1. Kongresa

Od 15. do 17. studenog 2006. godine u Zagrebu, u Hotelu Four Points by Sheraton Panorama održan je 1. kongres medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju sa međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je organiziran od strane Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za Neurologiju pod visokim pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba, Kliničke bolnice „ Sestara milosrdnica“, Zagreb i Klinike za Neurologiju, Kliničke bolnice „Sestara milosrdnica“, Zagreb.

Kroz pozvana predavanja, radionice i postere, kongresu je prisustvovalo više od 250 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Češke Republike i Bosne i Hercegovine.

Na kongresu je predstavljen veliki broj stručnih radova koji su svojim temama dotakli najvažnija dostignuća, ali i probleme s kojima se suočava sestrinstvo. O tome svjedoči i naš zbornik radova kojeg je Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju izdala u povodu 1. kongresa. Po prvi put je izdan i multumedijalni cd-rom UMSTHN.

Kongres je započeo 15. studenog 2006. godine prijemom sudionika u palači Dverce kod pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba dr. Zvonimira Šostara koji je pozdravio održavanje kongresa i uputio srdačne riječi dobrodošlice.

Svečano otvaranje kongresa 16. studenog 2006. godine započelo je uvodnim govorom predsjednice Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju – Lenke Kopačević.

Kongres su pozdravili pokrovitelji i uvaženi gosti dr. Zvonimir Šostar, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje Grada Zagreba; doc.sc.dr. Radoslav Herman, ravnatelj Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“; prof.dr.sc. Vida Demarin, predstojnica Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“; gđa Katarina Dugina, izaslanica predsjednice Hrvatske komore medicinskih sestara; prof.dr.sc. Mladen Havelka, dekan Zdravstvenog Veleučilišta; gđa. Lidija Petrač, glavna sestra KB „Sestre Milosrdnice“; te mr.sc. Štefica Sudar, ravnateljica srednje medicinske škole, Vinogradska.

Nakon pozdravnih govora započeo je radni dio kongresa pa je tako o novostima u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom govorila prof.dr.sc. Vida Demarin, predstojnica Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“, koja je u svom izlaganju naglasila ulogu i važnost medicinske sestre u zbrinjavanju neuroloških bolesnika.

Doc.dr.sc. Vesna Vargek-Solter s Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“ u svom predavanju osvrnula se na hitna stanja u neurologiji, dok je doc.dr.sc. Vesna Šerić, također s Klinike za neurologiju KB „Sestre milosrdnice“, predstavila nove mogućnosti u neurorehabilitaciji neuroloških bolesnika.

Dr. Aleksandar Džakula sa škole narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ govorio je o promjenama u zdravstvu prema kvaliteti. Naglasio je potrebu usavršavanja pod kojom se podrazumijeva proces mijenjanja i sistematiziranja usvojenog znanja, navika i sposobnosti. Istaknuo je da, ukoliko želimo da dođe do kvalitetnih promjena u zdravstvu, trebamo svoje prvotno znanje, navike i sposobnosti usavršavati i dopunjavati jer ćemo takvim načinom steći osjećaj svoje vrijednosti i kao profesionalac iz prakse pridonijeti poboljšanju zdravstvene skrbi i kvaliteti zdravstvenog sustava.

Maja Medvešek – Smrekar, Klinički centar Ljubljana, Klinika za neurologiju, Ljubljana, Slovenija – održala je predavanje o promjenama procesa zdravstvene njege u praksi, te o potrebnoj izobrazbi i edukaciji medicinskih sestara za pravilno vođenje sestrinske dokumentacije. Naglasila je da je proces zdravstvene njege sustavna, logična i racionalna osnova za utvrđivanje i rješavanje pacijentovih problema. Uz to, medicinska sestra mora znati prepoznati pacijentov problem, te planirati i provesti postupke usmjerene rješavanju problema uz obaveznu provjeru njihove uspješnosti.

Mr. Sci. Danica Železnik, Sveučilište u Mariboru, Visoka zdravstvena škola, Maribor, Slovenija – govorila je o procesu formalne i cjeloživotne edukacije u zdravstvenoj njezi koja omogućuje široku naobrazbu i pridobivanje specifičnih znanja potrebnih za obavljanje poslova medicinske sestre, te o priključenju Europskoj uniji koja zahtijeva društvo koje je svjesno važnosti izobrazbe te inovativnih djelatnosti. Naglasila je kako medicinske sestre trebaju biti svjesne da svoje znanje trebaju neprestano nadograđivati, te da cjeloživotna edukacija omogućava učenje koje prožima cjelokupan život na bilo kojem razvojnom stupnju. Ističe i važnost strukovnog usavršavanja medicinske sestre koje je nužno za profesionalan razvoj zdravstvene njege.

Na kongresu je bilo prilike slušati i o osposobljavanju i napredovanju medicinskih sestara te općenito sestrinstva kao profesije.

O obrazovanju medicinskih sestara te o mogućnostima za cjelovitu profesionalizaciju sestrinstva govorio je prof.dr.sc. Mladen Havelka, dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a o perspektivama sestrinskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i o posljedicama prihvaćanja Bolonjske deklaracije predavanje je održao mr.sc. Damir Lučanin, prodekan za kontrolu kvalitete pri zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

U sklopu kongresa organizirane su i prateće radionice na kojima su se obrađivale slijedeće teme:

  • Prakticiranje sestrinske skrbi na siguran način – mr.sc. Biserka Sedić sa zdravstvenog Veleučilišta
  • Moderni terapijski standardi za kronične rane – Barić Suzana, Bauerfeind
  • Sestrinska dokumentacija – prof. Snježana Čukljek, zdravstveno Velučilište; Slavica Šepec, vms; te Ružica Evačić, vms
  • Kontrola stresa – prof.dr.sc. Jasminka Despot-Lučanin, zdravstveno Veleučilište

UMSTHN je povodom kongresa organizirala svečanu večeru za sve sudionike kongresa. Za glazbeni dio pobrinuli su se “najbolji hrvatski tamburaši, ex. zlatni dukati” te posebno iznenađenje večeri Vinko Coce, koji su nam svojim ugodnim zvucima i pjesmom uljepšali svečanu večer.

Na kraju dolazimo do zaključka da je ovo bio jedan u stručnom i kolegijalnom pogledu, zasigurno uspješan kongres koji je opravdao uloženi trud.

Nadajmo se da će nam slijedeća godina biti poslovno bolja, a ukoliko se prihvati većina naših zahtjeva opet će pred nama i dalje ostati izazovi novih i kvalitetnijih rješenja u svrhu poboljšanja statusa naše struke.

Apeliram zato na sve vas da se u sklopu svojih mogućnosti aktivno uključite i pripomognete radu UMSHN i naše struke.

Sve su ideje dobrodošle, iznesite ih na web stranicu www.umsthn.hr. ili šaljite e-mailom na adresu umsthn@umsthn.hr

Koristite znanja iz naših zbornika i stručne literature kako bi se upoznali sa problematikom.

Zahvaljujem se svim članovima organizacijskog i stručnog odbora, svim predavačima na suradnji te svim sponzorima na financijskoj i materijalnoj pomoći bez koje bi se ovaj kongres bilo puno teže organizirati.