IX. međunarodni kongres Udruge

Neurologija i javno zdravstvo

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju ima čast pozvati Vas na sudjelovanje na IX. međunarodni kongres Udruge

Neurologija i javno zdravstvo

koji će se održati u Šibeniku u AMADRIA PARK, HOTEL IVAN, od 26. do 29. rujna 2018.

Neurologija je grana medicine koja se bavi problemima ljudskog mozga. Od davnine su poznate neurološke bolesti, ali temelji neurološke znanosti svoj začetak imaju negdje sredinom 18. stoljeća kada je počelo intenzivno istraživanje anatomije središnjeg živčanog sustava. Potom slijedi razdoblje opisivanja, klasifikacije i sistematizacije neuroloških simptoma i bolesti u 19. i početkom 20. stoljeća.

Najčešći neurološki poremećaji ukljućuju EPILEPSIJU, GLAVOBOLJU, PARKINSONOVU BOLEST i DEMENCIJU. Danas su najčešći neurološki poremećaji uzrokovani CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA i INFEKCIJAMA. Stotine milijuna ljudi širom svijeta boluju od neuroloških bolesti. Više od 50 miliona ljudi ima epilepsiju, a oko 47 miliona ljudi boluje od demencije. Produljenje očekivanog trajanja života i starenje opće populacije kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju vjerojatno će povećati učestalost mnogih kroničnih i progresivnih fizičkih i mentalnih stanja uključujući neurološke poremećaje. Plan mentalnog zdravlja od 2013.-2020. Svjetske zdravstvene organizacije ukljućuje i djelovanje zdravstvenih profesionalaca na širu zajednicu sa ciljem prevencije i sprećavanja gore navedenih bolesti.

Sa tim ciljem pozivamo Vas da gore navedene neurološke poremećaje prezentirate kroz navedene naslove:

  • Utjecaj neuroloških poremećaja na kvalitetu života
  • Mentalno zdravlje vezano za neurološka oboljenja
  • Incidencija porasta neuroloških oboljenja u Županiji
  • Edukacija oboljelog i njegove obitelji
  • Utjecaj socijalne sredine na kvalitetu oboljelih
  • Javno zdravstvene akcije sa ciljem prevencije neuroloških bolesti
  • Izazovi u zbrinjavanju rijetkih bolesti

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad Kongresa i dostavite lektorirane radove do 01.06.2018. godine na e-mail adresu: umsthn@umsthn.hr

Svi prihvaćeni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova.

Kotizacija za članove Udruge iznosi 1.200,00 kn + PDV, a za sve ostale 1.300,00 kn + PDV.

Više informacija o Kongresu uskoro na Internet stranici – www.umsthn.hr

Zahvaljujući na dosadašnjoj uspješnoj suradnji pozivam Vas na IX. međunarodni kongres Udruge i srdačno pozdravljam!

Lenka Kopačević, dipl.med.techn.
Predsjednica Udruge