IX Kongres - izvještaj

IZVJEŠTAJ SA
IX međunarodnog kongresa Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

"NEUROLOGIJA I JAVNO ZDRAVSTVO"
održanog u Šibeniku u AMADRIA PARK, HOTEL IVAN, od 26. - 29. rujna 2018.
 
Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je IX. međunarodni kongres održan od 26.-29. rujna 2018. u Šibeniku.
 
 
Ove godine Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara iz kliničkog područja djelovanja ali i iz primarne zdravstvene zaštite. Plan mentalnog zdravlja od 2013.-2020. Svjetske zdravstvene organizacije ukljućuje djelovanje zdravstvenih profesionalaca na širu zajednicu sa ciljem prevencije i sprećavanja neuroloških bolesti od kojih boluje stotine milijuna ljudi širom svijeta. Iz tog razloga ove godine smo na Kongresu kroz predavanja, radionice i okrugli stol elaborirali utjecaj neuroloških poremećaja na kvalitetu života, mentalno zdravlje vezano za neurološka oboljenja, incidenciju porasta neuroloških oboljenja u Županiji, edukaciju oboljelog i njegove obitelji, utjecaj socijalne sredine na kvalitetu oboljelih, javno zdravstvene akcije sa ciljem prevencije neuroloških bolesti i zazove u zbrinjavanju rijetkih bolesti.
Radionica pod naslovom Komunikacija u prevenciji rizičnih zdravstvenih ponašanja, prof. dr. sc. Jasminke Despot Lučanin, potaknula je sve sudionike na promišljanje gdje griješimo u osobnoj i profesionalnoj komunikaciji i na koji naćin se medicinske sestre mogu oduprijeti tzv. izgaranju na poslu i premostiti međugeneracijske razlike.
Radionica pod naslovom Transhumanizam, neuralni implantati i budućnost kibernetičkog poboljšanja čovjeka, doc. dr. sc. Ivane Gregurić, uvela nas je u budućnost razmišljanja o mogućnostima lijećenja i primjeni suvremene tehnologije u medicini.
Koliko je važno školovanje medicinskih sestara i njihova uloga u zdravstvenom sustavu ponovno su naglasili dr. sc. Snježana Čukljek i doc. dr. sc. Damir Lučanin.
 
 
Zbornik radova ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres je prijavljen za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te vrednovan sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.
 
ZAKLJUČCI IX KONGRESA UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU
1. Sa ciljem što bolje profesionalne komunikacije sestrinstvo treba koristiti obrazovanje kao zaštitni faktor
2. Svakodnevno poticanje edukacije mlađih kolegica od strane iskusnih sestara s ciljem utjecaja na pozitivne stavove
3. Provođenje kontinuiranog rada na razvoju sestrinstva kao profesije
4. Kako bi profesija dobila "punu snagu" potrebno je strpljenje kroz generacije
5. Moderna medicina nameće promjene mnogo brže nego se one implementiraju u stavove zdravstvenih djelatnika o njima
6. Trenutni model zdravstvene skrbi neodrživ je obzirom na napredak medicine i potrebe bolesnika
7. Sve više se nameću novi modeli zdravstvene skrbi koji postavljaju medicinsku sestru kao nosioca
8. Potrebe stanovništva za zdravstvenom skrbi nameću prelazak modela skrbi koji uključuje samo bolnicu i kuću pacijenta na model koji se širi na sve veće korištenje dnevnih bolnica i reorganizaciju rada koja će primarno smanjiti duga čekanja
9. Potrebno je ne samo povečati broj medicinskih sestara u bolnici nego i u zajednici
10. Sve veći broj nuklearnih obitelji ima obavezu ne samo se oslanjati na zdravstvene djelatnike nego i vršiti pritisak na sustav
11. Današnje potrebe stanovništva sve više nameću potrebu modela edukacije sa jasno definiranim kompetencijama svih dionika u zdravstvu, a naročito reviziju kompetencija i odgovornosti medicinskih sestara
12. Kao jedan od indikatora kvalitete svakako treba promatrati i zadovoljstvo medicinske sestre obavljenim poslom
 
 
EVALUACIJA IX KONGRESA UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU
Na Analiza anketnih upitnika koji su sadržavali pitanja koja  se odnose na zanimljivost i atraktivnost tema, primjenjivost sadržaja u praksi, količinu novih znanja, organizaciju kongresa i lokaciju te ispunjenost očekivanja rezultirala je sa najvišom ocjenom.
Sudionici Kongresa su u više navrata istaknuli zadovoljstvo temama koja se potaknule raspravu oko primjene modernih tehnologija u liječenju neuroloških bolesti. Predavanje o budućnost kibernetičkog poboljšanja čovjeka potaknula je i moralna i etička razmišljanja.
Najveće zadovoljstvo izraženo je u ocjeni organiziranja okruglog stola. Okrugli stol organiziran je sa ciljem razmjena iskustava u kontinuiranom zbrinjavanju neurološkog bolesnika, suradnji između kliničke i patronažne sestre i primjeni jedinstvenog obrasca zdravlja koji bi osigurao model sestrinske prakse i osigurao najprimjereniju procjenu pacijentovih potreba.
 
 
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali Kongresu, njihovoj podršci u profesionalnom i osobnom napredovanju i veselimo se stručnim druženjima slijedeće godine. 
Lenka Kopačević, dipl. ms.,
Predsjednica Udruge