1997.-2013.

NEUROLOŠKA SEKCIJA MEDICINSKIH SESTARA 1997. – 2004.
- organizirala i održala 6 stručnih skupova; 
- velik broj seminara i edukacija;
- izdala šest zbornika radova;
- organizirala više posjeta i razmjena iskustava sa srodnim Klinikama u zemljama Europske unije: Češka, Njemačka, Mađarska, Austrija;
- aktivno sudjelovala na međunarodnim sestrinskim Kongresima u Channel Islands i Australiji
- tijekom studijskih posjeta uspostavila stručnu suradnju sa medicinskim sestrama iz zemalja koje su posjećivane, čemu svjedoče i njihovi uzvratni posjeti i aktivno sudjelovanje na skupovima Sekcije i kasnije Udruge.
 
UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU 2004. – 2012.
- organizirala i održala 5 Kongresa, 1 Simpozij, 1 Stručnu konferenciju, tečajeve I. ("Neurorehabilitacija“) i III. kategorije (″Zbrinjavanje bolesnika sa oštećenjem kože″, Profesionalizacija u sestrinstvu, "Sestrinstvo ususret Evropskoj uniji“, "Unapređenje kvalitete skrbi neurološkog bolesnika“) 
- sudjelovala na stručnim predavanjima na sestrinskim neurološkim Kongresima u Kanadi, Americi, Španjolskoj, Belgiji, Sloveniji, Srbiji; 
- organizirala studijska putovanja u Irsku i Italiju;
- postala član Evropske i Svjetske organizacije medicinskih sestara u neuroznanosti;
- aktivno sudjelovala i doprinjela razvoju

Opširnije...