8. Kongres i 3. Konferencija - Izvještaj

Izvještaj sa VIII. Kongresa ″Neuroznanost-Mudrost-Izvrsnost-Akcija″
i
III. Konferencije Alpe-Dunav-Jadran

Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem

21. - 24. rujna 2016. godine, Opatija

pročitaj više...